ირაკლი გაბრიაძე

ირაკლი გაბრიაძე

კიელის მსოფლიო ეკონომიკის ინსტიტუტის (IfW Kiel) ეკონომიკური პოლიტიკის მკვლევარი. ასევე ფლობს მაგისტრის ხარისხს ეკონომიკის საერთაშორისო სკოლიდან (ISET).

2016 წლიდან არის სხვადასხვა უნივერსიტეტის ლექტორი, მათ შორის, ISET, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველოს უნივერსიტეტი, კავკასიის უნივერსიტეტი. უძღვება სტატისტიკის, ეკონომიკის და მონაცემთა დამუშავების კურსებს როგორც მაგისტრების ასევე ბაკალავრებისთვის. ის ასევე არის ეკონომიკის სამინისტროს კონსულტანტი სტრატეგიული ანალიზის მიმართულებით.


ირაკლი გაბრიაძე

კურსები