ციფრული მარკეტინგის საფუძვლები

academica.ge წარმოგიდგენთ ციფრული რეკლამირების საფუძვლების კურსს.

დღევანდელ ციფრულ ეპოქაში ყველა ზომისა თუ ინდუსტრიის კომპანიისთვის მნიშვნელოვანია ციფრულ მედიაში აქტიურობა და გამოჩენა. Ხოლო, ცნობადობის გაზრდისთვის და სწორ აუდიტორიასთან, ანუ პოტერნციურ მომხმარებლებთან, კომუნიკაციისთვის მნიშვნელოვანია რეკლამირება.

კურსის ფარგლებში გაეცნობით 3 უმსხვილეს პლატფორმას, რომელიც ყველაზე ხშირად გამოიყენება რეკლამირებაში:

 • Facebook
 • Google
 • Linkedin

შეისწავლით ყველაფერს ბიზნესისთვის გვერდის შექმნიდან სრულყოფილი რეკლამის გაშვებამდე. ასევე, გაშვებული რეკლამების ანალიზსა და დამხმარე ხელსაწყოებს. 

ამ კურსის საშუალებით გაეცნობით ყველა იმ მნიშვნელოვან დეტალს, რომელიც დაგეხმარებათ ციფრული რეკლამირების სწარად წარმართვაში. რაც მთავარია, გაგიზიარებთ საქართველოზე მორგებულ რჩევებს და პრაქტიკულ დეტალებს.

მოდული 1: შესავალი

 • ციფრული მარკეტინგის შესავალი
 • რა არის ციფრული მარკეტინგი
 • რაში გამოიყენება ციფრული მარკეტინგი
 • მთავარი კომპონენტები: Paid, Earned და Owned Media 
 • ტერმინები და განმარტებები ციფრული რეკლამირებისთვის
 • Reach, Impression, Frequency
 • Traffic, CPC, PPC, CTR, CTA
 • Engagement, Video View
 • 2-ფაქტორიანი დაცვა (2-FA)
 • 2-FA-ის მნიშვნელობა და აუცილებლობა
 • 2-FA-ის დაყენება Facebook და Email ექაუნტებზე

მოდული 2: Facebook 

 • Facebook პროფილი vs ფეიჯი
 • რა განსხვავებაა Facebook პროფილსა და ფეიჯს შორის
 • რატომ უნდა შევქმნათ ფეიჯი, როდესაც გვსურს რეკლამების გაშვება ჩვენი ბიზნესის შესახებ
 • Business account-ის შექმნა
 • Business account-ის გახსნა 
 • Asset-ების დამატება: ფეიჯის და ad account-ის შექმნა 
 • Ad account-ზე ბარათის მიბმა

მოდული 3: Facebook რეკლამირება (პარალელურ რეჟიმში რეკლამის აწყობა და გაშვება)

 • Ads Manager-ის სტრუქტურა
 • როგორი არის Ads Manager-ის სტრუქტურა (campaign, ad set, ad)
 • რეკლამის მიზნობრიობები
 • როგორი ტიპის მიზნობრიობები არსებობს 
 • რომელს რომელ შემთხვევაში ვიყენებთ (თითოეულის განხილვა) და მათი სწორი შერჩევა
 • რეკლამის ხანგრძლივობა, ბიუჯეტირება და placement-ები
 • რეკლამის ხანგრძლივობის და ბიუჯეტის განსაზღვრა
 • lifetime და daily budget-ებს შორის განსხვავება 
 • Placement-ები, სადაც გამოჩნდება ჩვენს მიერ გაშვებული რეკლამები  
 • აუდიტორიები
 • როგორი  ტიპის აუდიტორიები არსებობს და მათი დანიშნულება 
 • აუდიტორიების შექმნა - Custom, Saved, Lookalike
 • Retargeting-ის მნიშვნელობა და აუცილებლობა
 • Facebook Pixel
 • რა არის Facebook Pixel
 • რისთვის არის საჭირო
 • როგორ უნდა დავაყენოთ
 • რეკლამის ვიზუალურად აწყობა და გაშვება 
 • როგორი ტიპის კრეატივები არსებობს
 • აწყობილი რეკლამის დაფალიშება

მოდული 4: ანალიზი და შესაბამისი ხელსაწყოები (tools)

 • Ads Library
 • სად შეგვიძლია ვნახოთ ჩვენი და სხვისი გაშვებული რეკლამები 
 • Ads Reporting
 • Chrome extensions
 • Meta Pixel Helper 
 • Facebook Support კონტაქტი

მოდული 5: Google Ads

 • Google-ის რეკლამის ტიპების მიმოხილვა
 • Search
 • Display
 • Youtube
 • Google Ads ექაუნთის შექმნა
 • გამართვა და ბარათის დამატება
 • Keyword research tools
 • Google keyword planner
 • semrush
 • მარტივი რეკლამის გაშვება
 • Retargeting-ის გამოყენება
 • რისთვის არის საჭირო Retargeting
 • როგორ უნდა Retargeting აუდიტორია
 • Google Analytics (GA4)
 • ზოგადი მიმოხილვა
 • ვებგვერდზე ჩასმა

მოდული 6: Linkedin

 • Linkedin ექაუნთის შექმნა
 • რეკლამის გაშვება

მოდული 7: იმეილ მარკეტინგი

 • იმეილ მარკეტინგის მნიშვნელობა
 • Რას მოიცავს დაირექთ მარკეტინგი და მისი აუცილებლობა
 • მარტივი იმეილ თემფლეითის აწყობა
 • Mailchimp-ის დახმარებით ვიზუალური დემონსტრაცია
 • Custom list


250.00 ₾ 49.00 ₾