2000-ზე მეტი

კმაყოფილი სტუდენტი

200-ზე მეტი

პარტნიორი ორგანიზაცია

პრაქტიკაზე დაფუძნებული

ონლაინ გაკვეთილები

ჩვენი ლექტორები

პოპულარული ბლოგი

დღევანდელ ციფრულ სამყაროში ბიზნესისთვის სულ უფრო აქტუალური და საჭირო ხდება მონაცემების დამუშავება.  განსაკუთრებულ გამოწვევას ...

2018 წლის იანვარში დავოსში მსოფლიოს ეკონომიკური ფორუმი მინდინარეობდა, სადაც მსოფლიოს მასშტაბით უამრავი მოაზროვნე, ლიდერი, ანტერპრე...

თუ ექსელში ვერ პოულობთ Developer ტაბს და ჩამონათვალი ასე გამოიყურება:1. უნდა დააწვეთ Fila ღილაკს, ტაბების გასწვრივ, მარცხენა მაღალ...