2000-ზე მეტი

კმაყოფილი სტუდენტი

200-ზე მეტი

პარტნიორი ორგანიზაცია

პრაქტიკაზე დაფუძნებული

ონლაინ გაკვეთილები

პოპულარული კურსები

ჩვენი ლექტორები

ბლოგი

როგორ გავაკეთოთ CV CV იგივე Curriculum Vitae დასაქმების მნიშვნელოვანი კომპონენტია.ამ ვიდეოში თქვენ გაეცნობით როგორ შექმნათ CV...

თუ ექსელში ვერ პოულობთ Developer ტაბს და ჩამონათვალი ასე გამოიყურება:1. უნდა დააწვეთ Fila ღილაკს, ტაბების გასწვრივ, მარცხენა მაღალ...

2018 წლის იანვარში დავოსში მსოფლიოს ეკონომიკური ფორუმი მინდინარეობდა, სადაც მსოფლიოს მასშტაბით უამრავი მოაზროვნე, ლიდერი, ანტერპრე...

მათემატიკა სრულად არის შეჯამებული ერთ რუკაზე. ვიდეოში ნაჩვენებია როგორ უკავშირდება მათემატიკის სხვადასხვა მიმართულებები ერთმანეთსა...

ალბერტ აინშტაინმა 1915 წელს გამოაქვეყნა ფარდობითობის ზოგადი თეორია General relativity, რომლითაც გრავიტაცია ყველაზე ზუსტად არის აღწ...

წარმოგიდგენთ ექსელში რიცხვის დამრგვალები ფორმულებს:Round RoundUp RoundDown Floor Ceiling ექსელში მონაცემების დამუშავებისთვის ყველ...