გიორგი თურქაძე

გიორგი თურქაძე

გიორგი არის გორგიას მარკეტინგის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი.

მაგისტრატურაზე სწავლობდა გრონინგენის უნივერსიტეტში (ნიდერლანდები) მარკეტინგის მიმართულებით. არის თსუ-ის პოლიტიკის მეცნიერების ბაკალავრი. სწავლობდა ილის სახელმწიფო უნივერსიტეტსა და ბრატისლავას კომენიუსის უნივერსიტეტში კომუნიკაციების მიმართულებით. მუშაობდა პოლონეთის არასამთავრობო ორგანიზაციაში პროექტების განხრით.

ჩართულია მრავალ განსხვავებულ პროექტში როგორც ადგილობრივ, ისე საერთაშორისო დონეზე.

გიორგი თურქაძე