ანა ტოლიაშვილი

ანა ტოლიაშვილი

ანა ტოლიაშვილი არის არქიტექტორი.

ანას აქვს სხვადასხვა არქიტექტურულ პროგრამებში მუშაობის მრავალწლიანი გამოცდილება. მათ შორის, პროფესიულ პრაქტიკაში აქტიურად იყენებს Archicad-ს.

გარდა ამისა, ანას აქვს Archicad-ის სწავლების მრავალწლიანი გამოცდილება.

ანა ტოლიაშვილი