მარიამ ექიზაშვილი

მარიამ ექიზაშვილი

მარიამი არის JavaScript-ის დეველოპერი.

საქმიანობის ფოკუსია React, Typescript და Next.js.

მარიამ ექიზაშვილი