ნინო ლიქოკელი

ნინო ლიქოკელი

ნინო არის ინგლისური ენის სპეციალისტი მრავალწლიანი პედაგოგიური გამოცდილებით.

ნინოს აქვს ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ინგლისური ენის ფილოლოგიის მაგისტრის ხარისხი. უმუშავია სხვადასხვა სასწავლო დაწესებულებებში ინგლისურის პედაგოგად და ტრენერად. ამჟამად ასწავლის ინგლისურ ენას კემბრიჯ-ცენტრში. იგი აგრეთვე ასწავლის უცხოელ ინგლისურენოვან სტუდენტებს ქართულ ენას ინგლისურად.

ნინო ლიქოკელი