ინგლისურის B2 დონის კურსი From Intermediate to Advanced

წარმოგიდგენთ ვიდეოლექციების სპეც კურსს ინგლისურში.

ვისთვის არის კურსი:

 • მათთვის, ვინც იცის ინგლისური და სურს გაიღრმავოს ცოდნა

 • მათთვისაც, ვისაც სურს:

  • სწრაფად და ეფექტურად აითვისოს სასაუბრო ინგლისური

  • შეეძლოს ინგლისურად საუბრის თავისუფლად მოსმენა

  • გაიუმჯობესოს ინგლისურად მეტყველების უნარები

  • ყოველდღიურ საქმიანობაში გამოიყენოს ენის ცოდნა

 

მოთხოვნები:

 • გაქვს მოტივაცია, რომ მოუსმინო ლექციებს, შეასრულო სავარჯიშოები და ამოცანები.

 

რას გთავაზობთ:

 • კვალიფიციურ ტრენერებს, რომლებსაც აქვთ ინგლისური ენის სწავლების  მრავალწლიანი პრაქტიკული გამოცდილება.

 • 14 საათზე მეტ ვიდეო ლექციებს, რომელთა ნახვასაც შეძლებთ ნებისმიერ დროს 

 • 1000 ახალ სიტყვას

 • პრაქტიკულ სავარჯიშო ფაილებს, რომელზეც კურსის განმავლობაში იმუშავებთ.

 • დახურულ FACEBOOK ჯგუფს სადაც უშუალოდ ტრენერისგან მიიღებთ კითხვებზე პასუხებს: www.facebook.com/groups/englishoned/

 • სერტიფიკატს, რომლის ასაღებადაც უნდა დაწეროთ დავალებები და სასერთიფიკატო ამოცანა.

 

რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ეს კურსი, რომელსაც ერთხელ შეიძენთ, მუდმივად თქვენს განკარგულებაშია. შეგიძლიათ მომავალში მოუბრუნდეთ მასალებს და აღიდგინოთ ან გადაიმეოროთ ყველა მნიშვნელოვანი საკითხი.

კურსის ეფუძნება ინგლისური ენის შესწავლის ინოვაციურ და თანამედროვე მეთოდებს. იგი დაყოფილია 5 ნაწილად. თითოეული ეს ნაწილი დამოუკიდებლად ცალკეული მიზნების მიღწევას ემსახურება, თუმცა ერთმანეთთან კავშირშია და საბოლოოდ ენის შესწავლის უმოკლეს და ყველაზე ეფექტურ გზას გთავაზობთ. ეს ნაწილებია:


 1. Listening

 2. Grammar

 3. Reading

 4. Writing

 5. Speaking


კურსის მოიცავს შემდეგ მასალას:

Listening

კურსის ამ ნაწილში ყურადღება გამახვილებულია ინგლისურად მოსმენის უნარებზე. კურსის ფარგლებში განხილულია სხვადასხვა ინგლისური აქცენტები, რასაც მოისმენთ ნაწყვეტების სახით. ასევე, დეტალურად არის გაანალიზებული საკვანძო სიტყვებისა და ფრაზების მნიშვნელობა და განხილულია გამოყენების სხვა მაგალითები.

კურსის ფარგლებში განხილული მთავარი ნაწყვეტებია:

 • ედ შირანის და ელენის საუბარი „ელენის შოუში“

 • ნაწყვეტი სერიალიდან „მეგობრები“

 • ამერიკის საპრეზიდენტო დებატები

 • კიანუ რივზი სტუმრად ჯიმი კიმელის შოუში

 • უილ სმიტის ფილმი „ბედნიერების კვალდაკვალ“

 • მუსიკალური ჯგუფი „ქოლდფლეის“ სიმღერები

 • პოპულარული სერიალი „Game of Thrones“

 • Apple-ს დამფუძნებლის Steve Jobs-ის ლეგენდარული სიტყვა

 • ნაწყვეტი მულტფილმიდან „მადაგასკარი“

 • ჯიმ ქერი და ნაწყვეტი მისი ფილმიდან

 • ამერიკის პრეზიდეტი ბარაკ ობამა სტუმრად ჯიმი კიმელის შოუში

 • ლეგენდარული მუსიკალური ჯგუფი GunsnRoses


Grammar

ამ ნაწილში თავმოყრილია ინგლისური გრამატიკის საკვანძო საკითხების შესახებ გაბნეული ცოდნა. მათ შორის, განხილულია შემდეგი საკითხები:

 • Present Perfect

 • Future Tenses

 • Articles

 • Comparatives and Superlatives

 • Be Able to

 • Obligations

 • Passive Voice

 • Past tenses

 • Modal Verbs

 • Conditionals

 • Indirect Speech

 • Gerund and Infinitive


Reading

ლექციის ამ ნაწიშლი განხილულია ტექსტები წაკითხულის გააზრების სხვადასხვა სავარჯიშოს თანხლებით. ტექსტებს კითხულობს Native speaker-ი. ტექსტები მოიცავს შემდეგ თემებს:

 • Food and Restaurants

 • Martian - Book Review

 • Madagascar - Travel Guide

 • The Importance of Doing What You Love

 • To be Innovative in Business

 • Taj Mahal

 • Causes of Floods

 • The Death Car

 • Why people get tattoos

 • Put to the Test

 • The Positive Effects on Children of Owning a Dog

 • From Carrots to Renovations: How I Spent $10,000 without Really Trying


Writing

წერის ნაწილში განვიხილავთ სხვადასხვა სახის წერის უნარებს, მათ შორის განხილულია:

 • ფორმალური წერილი

 • არაფორმალური წერილი

 • ელექტრონული წერილის (Email) დაწერა

 • როგორ დავწეროთ CV

 • როგორ დავწეროთ Cover Letter

 • როგორ დავწეროთ საჩივარი Complaint

 • როგორ დავწეროთ შეფასება Review

 • როგორ იწერება ნიუსი

 • როგორ აღვწეროთ ადამიანი

 • როგორ აღვწეროთ სახლი (მაგ. გასაქირავებელი ბინა)

 • როგორ აღვწეროთ სურათი

 • როგორ დავწეროთ ესსეSpeaking

მეტყველების ნაწილი არის ერთგვარი კარნახი-საზეპირო. ამ ნაწილში წარმოგიდგენთ ნაწყვეტებს ინგლისური საუბრიდან და დეტალურად განვიხილავთ, როგორ საუბრობენ ისინი, ვისთვისაც ინგლისური მშობლიური ენაა. თქვენი ამოცანაა დაიზეპიროთ მოცემული საუბრები და ეცადოთ, ზუსტად იგივე სისწრაფით გაიმეოროთ გამოთქმები ისე, როგორც გესმით. ამ ნაწილში განხილულია ნაწყვეტები ფილმებიდან, სატელევიზიო შოუებიდან, საინფორმაციო გადაცემებიდან, რადიო გადაცემებიდან და ა.შ.


300.00 ₾ 49.00 ₾