ინგლისური დამწყებთათვის A1 დონე

წარმოგიდგენთ ვიდეოლექციების კურსს ინგლისურში.

ვისთვის არის კურსი:

 • მათთვის, ვისაც არ ქონია შეხება ინგლისურთან და სურს ენის შესწავლა.

 • მათთვის ვინც იცის ინგლისური ენა საბაზისო დონეზე და სურს ცოდნის გაღრმავება და შევსება.

 • მათთვისაც, ვისაც სურს სწრაფად და ეფექტურად აითვისოს სასაუბრო ინგლისური

 

მოთხოვნები:

 • გაქვს მოტივაცია, რომ მოუსმინო ლექციებს, შეასრულო სავარჯიშოები და ამოცანები.

 

რას გთავაზობთ:

 • კვალიფიციურ ტრენერებს, რომლებსაც აქვთ ინგლისური ენის სწავლების  მრავალწლიანი პრაქტიკული გამოცდილება.

 • 6 საათზე მეტ ვიდეო ლექციებს, რომელთა ნახვასაც შეძლებთ ნებისმიერ დროს 

 • 1000 ახალ სიტყვას

 • ექსკლუზიურად კურსისთვის შექმნილ საკითხავ მასალას ქართულ ენაზე.

 • პრაქტიკულ სავარჯიშო ფაილებს, რომელზეც კურსის განმავლობაში იმუშავებთ.

 • დახურულ FACEBOOK ჯგუფს სადაც უშუალოდ ტრენერისგან მიიღებთ კითხვებზე პასუხებს: www.facebook.com/groups/a1englishoned/

 • სერტიფიკატს, რომლის ასაღებადაც უნდა დაწეროთ დავალებები და სასერთიფიკატო გამოცდა.

 

რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ეს კურსი, რომელსაც ერთხელ შეიძენთ, მუდმივად თქვენს განკარგულებაშია. შეგიძლიათ მომავალში მოუბრუნდეთ მასალებს და აღიდგინოთ ან გადაიმეოროთ ყველა მნიშვნელოვანი საკითხი.

კურსის ეფუძნება ინგლისური ენის შესწავლის ინოვაციურ და თანამედროვე მეთოდებს. იგი დაყოფილია 6 ნაწილად. თითოეული ეს ნაწილი დამოუკიდებლად ცალკეული მიზნების მიღწევას ემსახურება, თუმცა ერთმანეთთან კავშირშია და საბოლოოდ ენის შესწავლის უმოკლეს და ყველაზე ეფექტურ გზას გთავაზობთ. ეს ნაწილებია:


 1. დიალოგი და ტექსტი

 2. სიტყვები

 3. სიტყვების გამოთქმები

 4. გრამატიკა

 5. ლექსიკონი

 6. ის, რასაც წიგნში ვერ შეხვდებით


კურსის მოიცავს შემდეგ მასალას:

დიალოგი და ტექსტი

 • მისალმება და გაცნობა

 • ქვეყნები და ეროვნებები

 • ყოველდღიური საუბრები

 • ნივთი და ნივთები

 • როგორ ვიკითხოთ რა ღირს?

 • რომელი საათია?

 • სტუმრად ოჯახში

 • საუზმე, სადილი და ვახშამი

 • დიალოგი თვითმფრინავში

 • დიალოგი წვეულებაზე

 • ტიპური დღის აღწერა

 • დიალოგი რეჟისორთან

 • რას აკეთებთ თავისუფალ დროს?

 • რისი გაკეთება მოგწონს

 • დიალოგი ტელეფონით

 • ეჭვმიტანილი დაკითხვაზე

 • დიალოგი სასტუმროში


სიტყვები

 • კვირის დღეები

 • ქვეყნები და კონტინენტები

 • რიცხვები 1-დან 100-მდე

 • კომპიუტერთან დაკავშირებული სიტყვები

 • ფერები და ზედსართავი სახელები

 • ოჯახის წევრები

 • საკვები

 • პროფესიები

 • შეგრძნებები (მცივა, მცხელა...)

 • ფილმები

 • თვეები

 • სპორტი და აქტივობები

 • რა რიცხვია დღეს?

 • ფრაზები (phone home)

 • ტანსაცმელი და წინდებულები (at, in, on)

 • ნივთები სასტუმროში


გამოთქმები

 • h, aɪ, i:

 • ɪ,əʊ, s, ʃ

 • dʒ, tʃ, e, ei

 • z, s, k

 • ð, ə, uː, ɑː, ɔː

 • ʌ, æ, ʊə

 • ɡ , ɒ

 • w, v

 • ყრუ ბგერები

 • j (+ u:), ph

 • eə, aʊ

 • θ, ŋ

 • ɜː

 • əa, iə

 • æ, ɑː, ə

 • ʊ, uː

 • θ, ŋ

 • ɜː, i:

 • əa, iə


გრამატიკა

 • ყოფნა ზმნა (be) მხოლობითში (მე ვარ)

 • ყოფნა ზმნა (be) მრავლობითში (ჩვენ ვართ)

 • კითხვითი წინადადების წყობა

 • არტიკლები (a, an, the)

 • ჩვენებითი ტიპის ნაცვალსახელები

 • კუთვნილებითი ნაცვალსახელები (ჩემი, შენი)

 • ახლანდელი მარტივი დრო (Present Simple)

 • არაწესიერი ზმნები (has,goes,does)

 • პირის ნაცვალსახელები

 • Can ზმნა

 • I like doing (+ing)

 • Present continuous (+ing)

 • ყოფნა ზმნა წარსულში (მე ვიყავი...)

 • There is, There areლექსიკონი

 • ლექსიკონი მოიცავს კურსის განმავლობაში გამოყენებულ და A1 დონის წარმატებით გავლისთვის საჭირო 1000 ახალ სიტყვას და ამ სიტყვების გამოთქმებს. გამოთქმებს კითხულობს ინგლისურენოვანი ლექტორი. შედეგად, ამ ნაწილში:

  • მოისმენთ, როგორ გამოითქმის სიტყვა ინგლისურად

  • წაიკითხავთ სიტყვის მნიშვნელობას ქართულად

  • ნახავთ სიტყვის ტრანსკრიფციას


ის რასაც წიგნში ვერ შეხვდებით:

 • მადლობა წინასწარ 

 • მაინც მადლობა

 • არაფორმალური მისალმება

 • დიდი ხანია არ მინახიხარ 

 • ხდება ხოლმე

 • Yes და No ალტერნატიული ვარიანტები

 • სამწუხაროდ არა 

 • შანსი არაა

 • პლიუს მინუს

 • რატომ შეწუხდი?

 • 2day (today), 

 • CU(See you)

 • Cool

 • Awesome

 • საჩემო არ არის 

 • ძალიან მარტივია

 • მატარებელმა ჩაიარა 

 • ჯობს გვიან ვიდრე არასდროს

 • არაფრის (არაუშავს, ჩემთვის პატივია)

 • Cool, Lit, I'm done, I'm dead

 • Got it!

 • Dude, Mate, Guy, Guys

 • გუშინ არ დავბადებულვარ; გგონია გუშინ დავიბადე?

 • No Worries, Anytime

 • ვიდეოლექცია 18: მომავალი დრო

  ეს გახლავთ ამ სალექციო კურსის ბოლო ლექცია.

390.00 ₾ 49.00 ₾