ნინო-მარიამ თარალაშვილი

ნინო-მარიამ თარალაშვილი

ნინო-მარიამ თარალაშვილი არის ციფრული პროექტების მენეჯერი.

ნინო-მარიამ თარალაშვილი