ექსელის შემსწავლელი კურსი Introduction to Excel

კურსი განკუთვნილია დამწყეთათვის. 

ვისთვის არის კურსი:

 • მათთვის, ვინც არ იცის ექსელის გამოყენება

 • მათთვის, ვინც საბაზისო დონეზე იცის ექსელის გამოყენება

 • მათთვის ვინც იყენებს ექსელს  საბაზისო დონეზე და სურს ცოდნის გაღრმავება, შევსება და პრაქტიკული მაგალითების გაკეთება.

 

მოთხოვნები:

 • იცი, როგორ გამოიყენო კომპიუტერი

 • გაქვს ინტერნეტთან და ექსელის პროგრამასთან წვდომა

 

რას გთავაზობთ:

 • კვალიფიციურ ტრენერს, რომლებსაც აქვთ ექსელში მუშაობის მრავალწლიანი პრაქტიკული გამოცდილება.

 • 6 საათზე მეტ ვიდეო ლექციებს, რომელთა ნახვასაც შეძლებთ ნებისმიერ დროს შეუზღუდავად.

 • პრაქტიკულ სავარჯიშო ფაილებს, რომელზეც კურსის განმავლობაში იმუშავებთ.

 • დახურულ FACEBOOK ჯგუფს სადაც უშუალოდ ტრენერისგან მიიღებთ კითხვებზე პასუხებს https://www.facebook.com/groups/exceloned

 • სერტიფიკატს, რომლის ასაღებადაც უნდა დაწეროთ დავალებები და ფინალური ამოცანა.

 

რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ეს კურსი, რომელსაც ერთხელ შეიძენთ, მუდმივად თქვენს განკარგულებაშია. შეგიძლიათ მომავალში მოუბრუნდეთ მასალებს და აღიდგინოთ ან გადაიმეოროთ ყველა მნიშვნელოვანი საკითხი.

შესავალი

 • ექსელის ფაილის შექმნა, გახსნა, სახელის გადარქმევა და დამახსოვრება

 • ექსელის ფაილის გაფართოებები (.xlsx და .xls)

 • ექსელის სწრაფი წვდომის ღილაკები

 • ექსელის უჯრის სახელი, საზღვრები და ფერი

 • ექსელის უჯრის ფორმატირება Table-ს გამოყენებით

 • ფორმატების გასუფთავება Clear ბრძანებით

 • უჯრაში ტექსტის, რიცხვის და ფორმულის ჩაწერა

 • კომენტარის გაკეთება

 • ტექსტის ჩასმა და ფორმატირება ექსელის უჯრაში

 • ტექსტბოქსის, სურათის, მათემატიკური ფორმულის, 3D მოდელებისა და სხვა ობიექტების ჩასმა ექსელში

 • რიცხვის ფორმატირება, ნულის გამოჩენა უჯრაში

 • სტატიკური და დინამიკური ფორმულები

 • კოპირების და დასმის ძირეული თვისებები ექსელში

 • ცხრილის გადატანა ექსელიდან ვორდში

 • ბეჭდვა და ფურცლების ზომის, საზღვრებისა და სხვა პარამეტრების მართვა ექსელში


ლექცია 1: ცხრილები ექსელში

 • ექსელის საბაზისო ფუნქციები: Sum, average, count, counta

 • ფორმულის ავტომატური დაწერა Auto Sum

 • აბსოლუტური და შეფარდებითი მისამართი

 • პროცენტის დათვლა და უჯრის ჩაკეტვა

 • მონაცემების დაჯგუფება

 • სვეტების გაყინვა Freeze Panes

 • რიცხვის და უჯრების საბაზისო ფორმატირება

 • მონაცემების სორტირება

 • ტექსტური მონაცემების გაფილტრვა

 • რიცხვითი მონაცემების გაფილტრვა

 • გაფილტრული ცხრილის კოპირება

ლექცია 2: დინამიური ცხრილები

 • ექსელის ცხრილის Table აწყობა

 • Table დიზაინის შერჩევა

 • Table Total Row გამოყენება

 • Subtotal ფუნქცია

 • Subtotal და Sum ფუნქციის გამოყენება ფილტრებთან

 • საბაზისო დინამიური ცხრილები Pivot Table

 • დინამიური ცხრილების შედარება მონაცემთა ფილტრაციასთანლექცია 3: საბაზისო ფორმულები და ბრძანებები

 • Text to column ბრძანება

 • Remove Duplicates ბრძანება

 • Find and Replace ბრძანება

 • Flash Fill ბრძანება Ctrl+E

 • უჯრაში მოცემული ტექსტის გაყოფა და გაერთიანება

 • Conditional Formatting

 • Text format

 • Len ფორმულა

 • Left ფორმულა

 • ლოგიკური IF ფორმულა

 • ჩადგმული IF ფორმულა

 • ძებნის Vlookup ფუნქცია

 • ორი ცხრილის შედარება

 • Today ფორმულა

 • Date ფორმულა


ლექცია 4: მონაცემების ვიზუალიზაცია

 • ცხრილების შექმნა და სტრუქტურა

 • ცხრილების დიზაინი და დაფორმატება

 • საბაზისო გრაფიკები (Line, column, და bar charts)

 • გრაფიკების ჩასმა და ავტომატური დაფორმატება დიზაინის გამოყენებით

 • Data Validation ბრძანების გამოყენება

 • მონაცემების ჩაკეტვა


სერთიფიკატის ასაღებად

 • უნდა შეასრულოთ ამოცანები, რომლებიც ატვირთულია მასალებში. შესრულებული ამოცანები უნდა ატვირთოთ ლინკზე: https://forms.gle/hBE7iBPUu8wup5x28

 • თითოეული ამოცანა არის 15 ქულიანი (ჯამში 60 ქულა), ხოლო სასერთიფიკატო გამოცდა არის 40 ქულიანი. სასერთიფიკატო გამოცდაში უნდა დააგროვოთ 60%-ზე მეტი, ხოლო მთლიანად კურსის ფარგლებში უნდა აიღოთ 51 ქულაზე მეტი იმისთვის, რომ გადმოგეცეთ სერთიფიკატი.

 • სასერთიფიკატო გამოცდის დასაწერად აუცილებელია ყველა ამოცანის შესრულება და შესაბამის ლინკზე ატვირთვა. ამის შემდეგ, უნდა მოგვწეროთ მეილზე info@oned.ge რომ მზად ხართ სასერთიფიკატო გამოცდის დასაწერათ და ჩავნიშნოთ გამოცდის დრო.

250.00 ₾ 49.00 ₾