რეზო ბერაძე

რეზო ბერაძე

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ლექტორი და საქართველოს ეროვნული ბანკის მონაცემთა დამუშავების სპეციალისტი.

რეზო ბერაძეს აქვს Sussex University-ს (დიდი ბრიტანეთი) ფინანსური მათემატიკის მაგისტრის ხარისხი და ISET-ის (თბილისი, თსუ-ს ეკონომიკის სკოლა) ეკონომიკის მაგისტრის ხარისხი. მას აქვს კერძო და საჯარო სექტორში მუშაობის მრავალწლიანი გამოცდილება მონაცემთა დამუშავების, ფინანსური და ბიზნეს ანალიზის მიმართულებით. 

2016 წლიდან იგი ასწავლის სხვადასხვა ქართულ უნივერსიტეტში, მათ შორის ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტსა და თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში მონაცემთა დამუშავებასა და ანალიზთან დაკავშირებულ კურსებს, როგორებიცაა "მონაცემთა ანალიზი ექსელის გამოყენებით" და "C++ პროგრამირება ეკონომიკასა და ბიზნესში".

რეზო ბერაძე