MS Word სრული კურსი

ონლაინ განათლების ცენტრი წარმოგიდგენთ ყველაზე პოპულარული საოფისე პროგრამის MS Word-ის სრულ კურსს. 


ვისთვის არის კურსი:

 • მათთვის, ვისაც სურს ისწავლოს Microsoft Word-ის გამოყენება

 • მათთვის, ვინც საბაზისო დონეზე იცის ვორდის გამოყენება და სურს ცოდნის შევსება

 • მათთვის ვინც იყენებს ვორდს  და სურს ცოდნის გაღრმავება, შევსება და პრაქტიკული მაგალითების გაკეთება.

 

მოთხოვნები:

 • იცი, როგორ გამოიყენო კომპიუტერი

 • გაქვს ინტერნეტთან და ვორდის პროგრამასთან წვდომა

 

რას გთავაზობთ:

 • კვალიფიციურ ტრენერს, რომლებსაც აქვთ ვორდში მუშაობის მრავალწლიანი პრაქტიკული გამოცდილება.

 • 4 საათზე მეტ ვიდეო ლექციებს, რომელთა ნახვასაც შეძლებთ ნებისმიერ დროს შეუზღუდავად.

 • პრაქტიკულ სავარჯიშო ფაილებს, რომელზეც კურსის განმავლობაში იმუშავებთ.

 • დახურულ FACEBOOK ჯგუფს სადაც უშუალოდ ტრენერისგან მიიღებთ კითხვებზე პასუხებს https://www.facebook.com/groups/exceloned

 • სერტიფიკატს, რომლის ასაღებადაც უნდა დაწეროთ დავალებები და ფინალური ამოცანა.

 

რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ეს კურსი, რომელსაც ერთხელ შეიძენთ, მუდმივად თქვენს განკარგულებაშია. შეგიძლიათ მომავალში მოუბრუნდეთ მასალებს და აღიდგინოთ ან გადაიმეოროთ ყველა მნიშვნელოვანი საკითხი.


ონლაინ განათლების ცენტრი წარმოგიდგენთ ყველაზე პოპულარული საოფისე პროგრამის MS Word-ის სრულ კურსს. 


1 ლექცია: Word-ის საბაზისო მახასიათებლები

 • ვორდის ფაილის შექმნა

 • ფაილის სახელის დარქმევა და გადარქმევა

 • სამუშაო სივრცის მორგება

 • View ტაბი

 • ფაილის დამახსოვრება 

 • ფაილის .docx და .pdf გაფართოებები

 • ქართული შრიფტები

 • Sylfaen შრიფტის

 • ტექსტის დასმა Keep Text Only ვერსიით

 • Text დოკუმენტი

 • Notepad

 • ტექსტის ფორმატებისგან გასუფთავება

 • სიტყვის საბაზისო ფორმატირებები: შრიფტის ზომა, ფერები, გამუქება, ფორმატების კოპირება 

 • ქართული და ინგლისური მართლწერა ვორდში

 • პარაგრაფი ვორდში: პარაგრაფის პოზიცია, მინდვრები, პარაგრაფის დაფორმატება

 • დაშორებები ვორდში: სიტყვების დაშორება, პარაგრაფების დაშორება, ხაზების დაშორება

 • სიების შექნა ვორდში: დანომრილი და დაუნომრავი სიები

 • დამალული სიმბოლოების გამოჩენა

 • Page break გვერდების გამყოფის გამოყენება

 • გვერდის დანომვრა 

 • Header და Footer არეაში მუშობა

 • სამუშაო ფურცლის მახასიათებლები, Margins, Page Size, ბეჭდვა

 • ცხრილის ჩასმა ვორდში

 • Textbox და სხვა ობიექტები ტექსტის ჩასაწერად

 • მათემატიკური ფორმულების ჩაწერა ვორდში

 • სურათის ჩასმა ვორდში


ლექცია 2: ერთგვერდიანი დოკუმენტების შექმნა

 • წყლის ნიშნის Watermark გამოყენება

 • ფურცლის საზღვრები Page Border, 

 • ფურცლის ფერი Page Color

 • გავრცელებული შეცდომები ვორდის ფაილში

 • განცხადების შევსება ვორდში

 • ხელმოწერის ჩასმა ვორდში და PDF ფაილში

 • ფაილის PDF-ად დამახსოვრება და მეილზე გაგზავნა

 • CV-ს შაბლონის შექმნა

 • სხვა პრაქტიკული მაგალითების განხილვა

ლექცია 3: მრავალგვერდიანი დოკუმენტის შექმნა

 • პარაგრაფის სტილები

 • ავტომატური სარჩევის ჩასმა Table of contents

 • Navigation Pane

 • გვერდების დანომვრა სექციების გამყოფის Section Break გამოყენებით

 • მრავალგვერდიანი ნაშრომის შექმნა

 • ბიბლიოგრაფიის ჩასმა

 • სურათების და ცხრილების დანომვრა

 • ცვლილებების მიმოხილვა Track Changes

 • მრავალგვერდიან ნაშრომში შეცდომების განხილვა


ლექცია 4: Word-ის რთული ფუნქციები

 • Developer ტაბი

 • ფორმების შექმნა ვორდში

 • Check box

 • Dropdown List

 • თარიღის არჩევა და ფორმატირება

 • ფორმის ჩაკეტვა და პაროლით დაცვა


სერთიფიკატის ასაღებად

 • უნდა შეასრულოთ ამოცანები, რომლებიც ატვირთულია მასალებში. შესრულებული ამოცანები უნდა ატვირთოთ ლინკზე: https://forms.gle/CbyPLeXeGyZ1g7nJ7 

 • თითოეული ამოცანა არის 10 ქულიანი (ჯამში 60 ქულა), ხოლო სასერთიფიკატო გამოცდა არის 40 ქულიანი. სასერთიფიკატო გამოცდაში უნდა დააგროვოთ 60%-ზე მეტი, ხოლო მთლიანად კურსის ფარგლებში უნდა აიღოთ 51 ქულაზე მეტი იმისთვის, რომ გადმოგეცეთ სერთიფიკატი.

 • სასერთიფიკატო გამოცდის დასაწერად აუცილებელია ყველა ამოცანის შესრულება და შესაბამის ლინკზე ატვირთვა. ამის შემდეგ, უნდა მოგვწეროთ მეილზე info@oned.ge რომ მზად ხართ სასერთიფიკატო გამოცდის დასაწერათ და ჩავნიშნოთ გამოცდის დრო.


290.00 ₾