SQL მონაცემთა ბაზები სრული კურსი

კურსში შეისწავლით მონაცემთა ბაზებთან მუშაობას Microsoft SQL Server-ის გამოყენებით.

ვისთვის არის კურსი:

 • მათთვის, ვისაც საერთოდ არ აქვს მონაცემთა ბაზებთან მუშაობის გამოცდილება

 • მათთვის, ვინც იცის SQL-ის საბაზისო მახასიათებლები და უნდა საკითხი უკეთ შეისწავლოს

 • მათთვის ვინც თავისით ისწავლა ბაზებთან მუშაობა და სურს ცოდნის გაღრმავება, შევსება და პრაქტიკული მაგალითების გაკეთება.

 • მათთვისაც, ვისაც უნდა საკუთარი ბაზების შექმნა და მართვა ისწავლოს და ყოველდღიურ საქმიანობაში გამოიყენოს

 

მოთხოვნები:

 • იცი, როგორ გამოიყენო ექსელი. სასურველია გავლილი გქონდეთ ექსელის კურსი ჩვენს საიტზე: https://oned.ge/course?course_id=51

 • განსაკუთრებით, უნდა იცოდეთ რა არის Table ექსელში და შეგეძლოთ Pivot Table-ს გამოყენება.

 • ასევე, სასურველია იცოდეთ, როგორ ხდება ექსელში ბაზების მოწყობა და მონაცემების დამუშავება Power Pivot-ის საშუალებით. იხილეთ ჩვენი კურსი: https://oned.ge/course?course_id=60

 

რას გთავაზობთ:

 • კვალიფიციურ ტრენერებს, რომლებსაც აქვთ მონაცემთა დამუშავების მიმართულებით მუშაობის მრავალწლიანი პრაქტიკული გამოცდილება.

 • 4 საათზე მეტ ვიდეო ლექციებს, რომელთა ნახვასაც შეძლებთ ნებისმიერ დროს შეუზღუდავად.

 • ექსკლუზიურად კურსისთვის შექმნილ საკითხავ მასალას ქართულ ენაზე.

 • პრაქტიკულ სავარჯიშო ფაილებს, რომელზეც კურსის განმავლობაში იმუშავებთ.

 • დახურულ FACEBOOK ჯგუფს სადაც უშუალოდ ტრენერისგან მიიღებთ კითხვებზე პასუხებს(www.facebook.com/groups/sqlonedge/)

 • სერტიფიკატს, რომლის ასაღებადაც უნდა დაწეროთ დავალებები და ფინალური ამოცანა.

 

რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ეს კურსი, რომელსაც ერთხელ შეიძენთ, მუდმივად თქვენს განკარგულებაშია. შეგიძლიათ მომავალში მოუბრუნდეთ მასალებს და აღიდგინოთ ან გადაიმეოროთ ყველა მნიშვნელოვანი საკითხი.

პირველი, მეორე და მესამე ლექციისთვის არ დაგჭირდებათ რაიმე პროგრამული უზრუნველყოფა გარდა კომპიუტერისა და ინტერნეტისა.

ლექცია 1: რა არის SQL

 • შესავალი მონაცემთა ბაზებში: რა არის მონაცემთა ბაზა

 • რა კავშირია ექსელის ცხრილსა და sql-ის ცხრილს შორის

 • რა არის SQL

 • რა უპარატესობა აქვს SQL-ს ექსელთან

 • ცხრილიდან მონაცემების ამორჩევა SELECT ბრძანების გამოყენებით

 • მონაცემების სორტირება ORDER BY ბრძანების გამოყენებით

 • მონაცემების ფილტრაცია WHERE ბრძანების გამოყენებით

 • Select TOP

 • SQL-ის ცხრილების გააზრება EXCEL-ის გამოყენებით


ლექცია 2: როგორ დავაკავშიროთ ცხრილები JOIN-ის საშუალებით

 • INNER JOIN

 • LEFT OUTER JOIN

 • RIGHT OUTER JOIN

 • SELF JOIN

 • UNION

 • EXCEL-ის გამოყენებით ცხრილების დაკავშირება


ლექცია 3: მონაცემების აგრეგირება GROUP BY-ს გამოყენებით

 • GROUP BY

 • HAVING 

 • Between 

 • like

 • count 

 • avg

 • sum 

 • max 

 • min

 • EXCEL-ის გამოყენებით მონაცემების აგრეგირება


მეოთხე ლექციიდან რეკომენდებულია Microsoft SQL Server Management Studio-ში მუშაობა


ლექცია 4: Microsoft SQL Server Management Studio

 • Microsoft SQL Server Management Studio 18 - ის ინსტალაცია

 • მონაცემთა ბაზის შექმნა, სახელის შეცვლა და წაშლა

 • ცხრილების შექმნა, რედაქტირება და წაშლა დიზაინერის გამოყენებით

 • მონაცემების იმპორტი ექსელიდან

 • მონაცემების ექსპორტი ექსელში

 • ცხრილების სტრუქტურა და მონაცემთა ტიპები

 • ცხრილების შექმნა, რედაქტირება და წაშლა

 • ცხრილებში მონაცემების დამატება, რედაქტირება და წაშლა

 • კომპიუტერის გამოყენება სერვერად

 • ჩვენს საიტზე არსებულ სერვერზე წვდომა


ლექცია 5: კოდის წერა MS SQL-ის გამოყენებით

 • განმეორება საკითხების უკვე SQLMS

 • Case…, Isnull, Coalesce გამოყენება

 • თარიღის ფუნქციების გამოყენება

 • Common Table Expressions


ლექცია 6: მონაცემთა ბაზების შექმნა Create Database

 • VIEW-ს შექმნა, რედაქტირება და წაშლა

 • ფუნქციების შექმნა, რედაქტირება და წაშლა

 • მონაცემთა ბაზის ასლის აღება და აღდგენა (Back Up, Restore)

 • პროცედურების შექმნა, რედაქტირება და წაშლა

 • ტრიგერების შექმნა, რედაქტირება და წაშლა


ლექცია 7: Advanced SQL

 • Pivot ფუნქცია

 • ინდექსები

 • დროებითი ცხრილების შექმნა და გამოყენება

 • დიაგრამები

 • OVER ბრძანების გამოყენება


სერთიფიკატის ასაღებად

 • უნდა შეასრულოთ დავალებები, რომლებიც ატვირთულია მასალებში.

 • თითოეული დავალება არის 7 ქულიანი (ჯამში 49 ქულა), ხოლო სასერთიფიკატო გამოცდა არის 51 ქულიანი. სასერთიფიკატო გამოცდაში უნდა დააგროვოთ 60%-ზე მეტი, ხოლო მთლიანად კურსის ფარგლებში უნდა აიღოთ 51 ქულაზე მეტი იმისთვის, რომ გადმოგეცეთ სერთიფიკატი.

 • სასერთიფიკატო გამოცდის დასაწერად აუცილებელია ყველა დავალების შესრულება. მას შემდეგ, რაც ყველა დავალებას შეასრულებთ და გამოგზავნით უნდა მოგვწეროთ მეილზე info@oned.ge რომ მზად ხართ სასერთიფიკატო გამოცდის დასაწერათ და ჩავნიშნოთ გამოცდის დრო.

 • დავალებების შესასრულებლად დროში შეზღუდული არ ხართ.

 • სავარჯიშო BikeStore

  მასალებში დაემატა სავარჯიშო ახალი განსხვავებული მონაცემთა ბაზებით.

500.00 ₾