თამთა გოგოჭური

თამთა გოგოჭური

თამთა არის პროგრამული უზრუნველყოფის დეველოპერი და აქვს ტრენინგების ჩატარების რამდენიმე წლიანი გამოცდილება მონაცემებთა ბაზების დამუშავებისა და მონაცემთა ანალიზის მიმართულებით. მისი პრაქტიკული საქმიანობა უკავშირდება ERP სისტემების დანერგვას, სადაც 8 წელზე მეტია წარმატებით იყენებს SQL მონაცემთა ბაზებს. იგი კარგად იცნობს ქართული თუ უცხოური შრომის ბაზრის მოთხოვნებს მონაცემთა შენახვის, დამუშავებისა და ანალიზის მიმართულებით.

თამთას აქვს ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ინფორმაციული ტექნოლოგიების მაგისტრის ხარისხი.

თამთა გოგოჭური