ექსელის სრული კურსი

ვისთვის არის ეს კურსი:

მიუხედავად იმისა ახლა იწყებთ ექსელის გაცნობას, თუ უკვე წლებია იყენებთ ამ პროგრამას, ეს კურსი, ნებისმიერ შემთხვევაში, თქვენთვისაა. კურსი მოიცავს ყველა იმ საკითს, რომელიც ექსელთან მუშაობას მნიშვნელოვნად გაგიმარტივებთ. ისწავლთ ყველა იმ ფორმულას, რაც აუცილებელია ექსელში გამართულად მუშაობისთვის და გაეცნობით იმ შესაძლებლობებს რასაც ექსელის უახლესი გამოცემა გვთავაზობს.

მოთხოვნები:

 • იცი, როგორ გამოიყენო კომპიუტერი, როგორ შექმნა ფოლდერი, ფაილი. 

 • ხვდები ექსელის ცოდნის საჭიროებას და გაქვს მოტივაცია, რომ მოუსმინო ლექციებს, შეასრულო სავარჯიშოები და ამოცანები.

რას გთავაზობთ:

 • კვალიფიციურ ტრენერებს, რომლებსაც აქვთ ექსელში მუშაობის მრავალწლიანი პრაქტიკული გამოცდილება და არიან ექსელის ქართული წიგნის ავტორები.

 • 9 საათზე მეტ ვიდეო ლექციებს რომელთა ნახვასაც შეძლებთ ნებისმიერ დროს შეუზღუდავად.

 • წიგნს ქართულ ენაზე ტრენერების ავტორობით.

 • ექსელის სავარჯიშო ფაილებს, რომელზეც კურსის განმავლობაში იმუშავებთ.

 • დახურულ facebook ჯგუფს სადაც მიიღებთ პასუხებს თქვენთვის გაუგებარ საკითხებთან დაკავშირებით (https://www.facebook.com/groups/exceloned/)

 • სერტიფიკატს სერტიფიკატს, რომლის ასაღებადაც უნდა დაწეროთ დავალებები და ფინალური ამოცანა.

 • რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ეს კურსი, რომელსაც ერთხელ შეიძენთ, მუდმივად თქვენს განკარგულებაშია. შეგიძლიათ მომავალში მოუბრუნდეთ მასალებს და აღიდგინოთ ან გადაიმეოროთ ყველა მნიშვნელოვანი საკითხი, რაც ექსელში მუშაობას ეხება.

ლექცია 1: შესავალი ექსელში

 • ექსელის ინტერფეისის მორგება ფაილის და გვერდების მართვა

 • სწრაფი წვდომის ღილაკების (Shortcuts) გამოყენება

 • ფორმულის დაწერის პრინციპები

 • ცხრილის ჩასმა და დაფორმატება

 • მონაცემების სორტირება სხვადასხვა კრიტერიუმებით ან ჩვენს მიერ წინასწარ შედგენილი კრიტერიუმით

 • რიცხვების ფილტრაცია

 • თარიღების ფილტრაცია

 • ფერებით ფილტრაცია

 • Advance Filter  და მისი გამოყენების სხვადასხვა შემთხვევები

 

ლექცია 2: ლოგიკური ფუნქციები

 • ლოგიკური კავშირები ექსელში

 • აბსოლუტური და შეფარდებითი მისამართი

 • ლოგიკური ფუნქციების გამოყენება სხვადასხვა სიტუაციებში (IF და ჩაშენებული IF, IFS, AND, OR, მათი კომბინაციები)

 • ექსელის საბაზისო ფუნქციები (SUMIFS, AVERAGEIFS, COUNTIFS, SUMPRODUCT)

 

ლექცია 3: დინამიური ცხრილები

 • დინამიური ცხრილების მუშაობის პრინციპი

 • დინამიური ცხრილების ჩასმა (pivot tables)

 • დინამიური ცხრილის ველების სწორად არჩევა

 • დაჯგუფება დინამიური ცხრილების გამოყენებით

 • თარიღებთან მუშაობა დინამიური ცხრილებით

 • Summarize values by ფუნქციის გამოყენება

 • Show Values as ფუნქციის გამოყენება

 • სლაისერები (Slicer)

 • თაიმლაინი (Timeline)

 • მონაცემთა განახლება

 • დინამიური გრაფიკი (Pivot Chart)

 • დინამიური გრაფიკის ვიზუალის შერჩევა

 

ლექცია 4: ტექსტური, დროითი და თარიღების ფუნქციები

ტექსტური ფუნქციები

 • მონაცემების გაწმენდა და ძირითადი შეცდომები მონაცემებთან მუშაობისას

 • ტექსტური ფუნქციების და მათი კომბინაციების გამოყენება (Textjoin, &, CONCATENATE, TRIM(text), CLEAN(text), LEN(text), RIGHT(text,num_chars), MID(text,start_num,num_char), LEFT(text,num_chars))

 • ტექსტის გაყოფის და გაერთიანების სხვადასხვა გზები

 • text to column-ის გამოყენება

 • ფუნქციების გამოყენებით მონაცემების მომზადება დინამიური ცხრილით სამუშაოდ

დროითი და თარიღების ფუნქციები

 • ექსელის დროსთან მუშაობის პრინციპი

 • ძირითადი შეცდომები რომლებიც დაკავშირებულია ექსელსში დროსთან მუშაობასთან

 • სხვადასხვა ფორმატში  (ამერიკული, ქართული...) მოცემული დროის ფორმატირების შეცვლა

 • დროითი ფუნქციები და მათი კომბინაციების გამოყენება სხვადასხვა სიტუაციებში (DATE, DAY, DAYS, EOMONTH, MONTH, NETWORKDAYS.INTL, NOW, TODAY, WEEKDAY, WEEKNUM, WORKDAY, YEAR, YEARFRAC, TODAY)

 

ლექცია 5: ძებნის და რეფერირების ფუნქციები

 • ძებნის და რეფერირების მუშაობის პრინციპები ექსელში

 • ერთი საძიებო კრიტერიუმით ძებნის ფუნქციები (Vlookup, Hlookup, მკაცრი და არამკაცრი ტოლობის შემთხვევები და თავისებურებები)

 • ორი და მეტი კრიტერიუმით ძებნა ექსელის ცხრილში (Index, Match, Xlookup, Sumproduct, ფუნქციების კომბინაციები)

 • Offset, Indirect

 • ძებნის და რეფერირების ფუნქციების პრაქტიკული აპლიკაციები 

 • ორი ცხრილის შედარება

 

ლექცია 6: მონაცემთა ვიზუალიზაცია

 • მონაცემების ტიპის მიხედვით გრაფიკის ფორმის შერჩევა

 • გრაფიკის ჩასმა

 • მათი დიზაინის მართვა

 • კომბინირებული (Combo) გრაფიკების აგება

 • შაბლონის შექმნა და დიზაინის ფორმატირების მარტივი გზები

 • 3D რუკების აგება საქართველოს მაგალითზე

 • Conditional Formatting


სერტიფიკატის ასაღებად:

 • უნდა შეასრულოთ მასალების განყოფილების, დავალებები და ამოცანების სექციაში მოცემული 7 დავალება და 2 ამოცანა და ატვირთოთ იმავე სექციაში მოცემული ლინკის გამოყენებით.

 • დავალებების და ამოცანების ატვირთვის კონკრეტული ვადა არ გაქვთ. შეგიძლიათ ატვირთოთ ნებისმიერ დროს, ნებისმიერი თანმიმდევრობით.

 • მას შემდეგ რაც ატვირთავთ დავალებებს და ამოცანებს და გადაწყვეტთ რომ მზად ხართ დაწეროთ ფინალური ამოცანა, მოგვწერეთ და დავგეგმავთ დროს.

 • კურსი ჩაბარებულად ითვლება თუ თქვენ მიიღებთ 51 ქულაზე მეტს. აქედან, დასკვნით გამოცდაზე აუცილებელია 10 ქულაზე მეტის მიღება.


 • ვიდეო ლექცია 3: დინამიური ცხრილები

  ვიდეოში შეისწავლით ექსელის ყველაზე მძლავრ იარაღს - დინამიურ ცხრილებს

 • ვიდეო ლექცია 6: მონაცემთა ვიზუალიზაცია

  თუ პირველი ხუთი ლექციის მთავარი ფოკუსი იყო, როგორ დაგვემუშავებინა მონაცემები, ბოლო ლექციის და ზოგადად ექსელის სრულფასოვნად ცოდნის მნიშვნელოვანი ნაწილია მონაცემთა ვიზუალიზაცია.

 • Youtube Playlist

  https://www.youtube.com/playlist?list=PLUpS0Qin0ZENTro0CJuXHw3wyLkbOpxRj

350.00 ₾ 49.00 ₾