გიგა კახოიძე

გიგა კახოიძე

სერტიფიცირებული მონაცემთა მეცნიერი (Microsoft Certified Azure Data Scientist Associate) და მონაცემთა ბაზების დეველოპერი.

გიგა კახოიძე

კურსები