ანი ჩიქოვანი

ანი ჩიქოვანი

ანი არის საქართველოს პროფესიონალ ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაციის წევრი და 2014 წლიდან არის ERP სისტემების დანერგვის სპეციალისტი.

ანის აქვს ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიზნესის ადმინისტრირების მაგისტრის ხარისხი ბუღალტრული აღრიცხვისა და აუდიტის მიმართულებით.  მას აქვს ტრენინგების ჩატარების რამდენიმე წლიანი გამოცდილება.

ანი ჩიქოვანი