სტატისტიკა

academica.ge წარმოგიდგენთ სტატისტიკის კურსს R-ისა და Excel-ის გამოყენებით.

კურსის ფარგლებში გაეცნობით სტატისტიკის საფუძვლებს და გააკეთებთ სხვადასხვა პრაქტიკულ მაგალითებს პროგრამა R-ში და Excel-ში.

კურსი განკუთვნილია მათთვის, ვისაც სურს სტატისტიკის საფუძვლების შესწავლა.

კურსი გამოადგება:

 • მოსწავლეებს, რომელთაც სურთ მოემზადონ ეროვნული გმოცდებისთვის
 • მოსწავლეებს, რომელთაც სურთ მოემზადონ უნივერსიტეტისთვის
 • სტუდენტებს
 • პროფესიონალებს, რომელთაც სურთ გაიღრმავონ სტატისტიკის ცოდნა

კურსის ფარგლებში განხილული იქნება სტატისტიკური აპლიკაციები პროგრამა R-ში, რომელიც მონაცემთა დამუშავების მძლავრი და მოთხოვნადი პროგრამაა. თუმცა, ყველასთვის ცნობილ Excel-საც ძალიან მძლავრი სტატისტიკური შესაძლებლობები აქვს, რასაც კურსის ფარგლებში დაწვრილებით ისწავლით.


 • რა არის სტატისტიკა
 • აღწერითი სტატისტიკა
 • რაოდენობრივი საზომები
 • ალბათობა
 • დისკრეტულ-ალბათური განაწილება
 • ალბათობის უწყვეტი განაწილება
 • შერჩევა და შერჩევის განაწილებები
 • ინტერვალური შეფასება
 • ჰიპოთეზის შემოწმება
 • ექსელის გამოყენება აღწერითი სტატისტიკისთვის:
  • ცხრილები და დიაგრამები
  • საზომი სიდიდეები
  • R-ის გამოყენება:
 • როგორ გამოვიყენოთ R სხვადასხვა მონაცემის აღსაწერად
  • R-ის გამოყენება ალბათობების დასათვლელად
  • R-ის გამოყენება ნდობის ინტერვალის დასათვლელად
  • R-ის გამოყენება ხვედრითი წილისთვის
 • საჭირო პროგრამები

  კურსის ფარგლებში დაგჭირდებათ პროგრამა R-ის გამოყენება.

 • სერტიფიკატი

  სერტიფიკატის ასაღებად უნდა დაწეროთ ყველა სასერტიფიკატო სავარჯიშო. მას შემდეგ, რაც დაწერთ ყველა სავარჯიშოს, უნდა მოგვწეროთ info@academica.ge-ზე და აირჩიოთ თქვენთვის სასურველი თარიღი და დრო. სასერტიფიკატო გამოცდას მიიღებთ მეილზე თქვენ მიერ არჩეულ დროს.

350.00 ₾ 49.00 ₾