გივი რუხაძე

გივი რუხაძე

გივი რუხაძე არის სტატისტიკოსი, ეკონომისტი.

მისი ინტერესთა სფერო მოიცავს მონაცემთა მეცნიერებებს, მანქანურ სწავლებასა და ხელოვნურ ინტელექტს.


გივი რუხაძე

კურსები