HTML CSS Bootstrap სრული კურსი

თუ გსურთ გადადგათ პირველი ნაბიჯები ვებ-გვერდების დამზადებაში და ისწავლოთ პრაქტიკულ მაგალითებზე დაყრდნობით, ან თუნდაც არსებული ცოდნის გაღრმავება და პრობლემების გადაჭრის Advanced ხერხების შესწავლა გსურთ, კურსი თქვენთვის ნებისმიერ შემთხვევაში სასარგებლო იქნება. კურსი დაიწყება აბსოლუტური ნულიდან და პრაქტიკულ მაგალითებზე დაყრდნობით შეგასწავლით საბაზისო HTM, CSS-ს, შემდგომ კურს დაემატება Advanced საკითხები და ეტაპობრივად მივალთ თანამედროვე, ლამაზ, სხვადასხვა მოწყობილობებზე მორგებულ ვებგვერდების აწყობამდე.


ვისთვის არის კურსი:

 • მათთვის, ვისაც სურს HTML და CSS ტექნოლოგიის შესწავლა

 • მათთვის, ვისაც სურს პირველი ნაბიჯების გადადგმა ვებ-გვერდების დამზადებაში

 • მათთვისაც, ვისაც აქვს გამოცდილება ვებ-დეველოპმენტის მიმართულებით, თუმცა სურს შეივსოს და გაიღრმავოს ცოდნა.

 

მოთხოვნები:

 • კურსის გავლა და მასალის შესწავლა შეუძლია ყველას. მთავარია, იცოდეთ კომპიტერის გამოყენება საბაზისო დონეზე.

 

რას გთავაზობთ:

 • კვალიფიციურ ტრენერს, რომლებსაც აქვთ ვებ დეველოპმენტის მრავალწლიანი პრაქტიკული გამოცდილება.

 • 8 საათზე მეტ ვიდეო ლექციებს, რომელთა ნახვასაც შეძლებთ ნებისმიერ დროს შეუზღუდავად.

 • პრაქტიკულ სავარჯიშო ფაილებს, რომელზეც კურსის განმავლობაში იმუშავებთ.

 • დახურულ FACEBOOK ჯგუფს სადაც უშუალოდ ტრენერისგან მიიღებთ კითხვებზე პასუხებს: www.facebook.com/groups/htmlonedge/

 • სერტიფიკატს, რომლის ასაღებადაც უნდა დაწეროთ დავალებები და ფინალური ამოცანა.

 

რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ეს კურსი, რომელსაც ერთხელ შეიძენთ, მუდმივად თქვენს განკარგულებაშია. შეგიძლიათ მომავალში მოუბრუნდეთ მასალებს და აღიდგინოთ ან გადაიმეოროთ ყველა მნიშვნელოვანი საკითხი.


HTML CSS BOOTSTRAP 

სრული კურსის სილაბუსი


ლექცია 1: შესავალი HTML და CSS ტექნოლოგიებში

 • რა არის HTML

 • HTML-ის საბაზისო ტეგები

 • ბლოკური და ხაზოვანი ელემენტები

 • რა არის CSS

 • როგორ გამოვიყენოთ CSS

 • CSS საბაზისო თვისებები: 

  • Font-size 

  • Font-weight

  • Text-align

  • Text-decoration

  • background-color

  • color

  • width

  • height


საჭირო ინსტრუმენტები და სერვისები

 • W3Schools ვებ-გვერდი

 • Sublime Text ედიტორი

 • სხვა სასარგებლო სერვისები


ლექცია 2: საბაზისო CSS სელექტორები, შრიფტები

 • კლასის სელექტორი

 • ID სელექტორი

 • კონტექსტური ტიპის სელექტორები

 • CSS სელქტორების პრიორიტეტები

 • რიგითობითი სელექტორები: 

  • nth-of-child

  • nth-of-type

 • შრიფტები: 

  • font-family

  • შრიფტის დამატება @font-face წესით


ლექცია 3: CSS თვისებები

 • CSS თვისებები: 

  • margin

  • padding

  • box-sizing

  • margin, width, height პროცენტებში

  • border

  • display

 • CSS მნიშვნელობა: auto


ლექცია 4: სიები, ცხრილები, overflow

 • სიის ელემენტები: 

  • ol

  • ul

  • li

 • table

 • CSS თვისებები: oveflow


ლექცია 5: Advanced CSS

 • უკანა ფონის დამუშავება: background

 • ელემენტების პოზიციონირება: position

 • ზომების კონტროლი: min-height, max-height, min-width, max-width

 • transition, visibility, display: none

 • transform: rotate(), transform-origin, keyframe

 • ფსევდო-ელემენტები და ფსევდო-კლასები

 • Footer-ის მიწებების ხერხები


ლექცია 6: ადაპტური მარკირება

 • Flexboxes

 • Flexbox + Media queries

 • რა არის Bootstrap?

 • Bootstrap-ის ბადე

 • სვეტები სხვადასხვა ზომის ეკრანზე

 • Flexbox-ები Bootstrap-ში

 • Bootstrap-ის დამატებით სასარგებლო კლასებისერთიფიკატის ასაღებად

 • სერტიფიკატის ასაღებად საჭირო დეტალები მას შემდეგ დაემატება, რაც კურსი და შესაბამისი სასერტიფიკატო დავალებები სრულად აიტვირთება საიტზე.

400.00 ₾