თიკო ქაჩლიშვილი

თიკო ქაჩლიშვილი

თიკო არის საქართველოს ეროვნული ბანკის მთავარი სპეციალისტი და ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ლექტორი. აქვს მონაცემთა დამუშავების მიმართულებით არსებული მრავალწლიანი პრაქტიკული გამოცდილება. მონაცემთა დამუშავებისთვის აქტიურად იყენებს ექსელს და VBA-ს(Visual Basic for Applications). თიკო აქტიურად არის ჩართული საქართველოს ფინანსური სექტორისთვის მონაცემთა დამუშავების XBRL სტანდარტის დანერგვაში. არის მონაცემთა დამუშავებისა და ინფორმაციული ტექნოლოგიების მიმართულებით დოქტორის ხარისხის კანდიდატი.

თიკო ქაჩლიშვილი