მათემატიკა: ალგებრა

კურსი დაგეხმარებათ წარმატებით ჩააბაროთ ეროვნული გამოცდები.

წარმოგიდგენთ ალგებრის კურსს მათემატიკის ლექციების სერიიდან. 

ვისთვის არის კურსი:

 • მოსწავლეებისთვის, რომლებიც იწყებენ ალგებრის შესწავლას

 • მოსწავლეებისთვის, რომლებიც ემზადებიან ერთიანი ეროვნული გამოცდებისთვის

 • სტუდენტებისთვის, რომლებიც ემზადებიან სამაგისტრო გამოცდებისთვის

 • მათთვისაც, ვისაც მათემატიკის ან უნარების ტესტის დაწერა უწევს და სურს მივიწყებული საკითხების აღდგენა

 

მოთხოვნები:

 • სასურველია მათემატიკის საბაზისო დონეზე ცოდნა

 • უნდა გქონდეთ მათემატიკის შესწავლის სურვილი და მოტივაცია

 

რას გთავაზობთ:

 • კვალიფიციურ ტრენერებს, რომლებსაც აქვთ მათემატიკის სწავლების მიმართულებით მრავალწლიანი პრაქტიკული გამოცდილება.

 • 8 საათზე მეტ ვიდეო ლექციებს, რომელთა ნახვასაც შეძლებთ ნებისმიერ დროს შეუზღუდავად.

 • ექსკლუზიურად კურსისთვის შექმნილ სავარჯიშოებს

 • დახურულ FACEBOOK ჯგუფს სადაც უშუალოდ ტრენერისგან მიიღებთ კითხვებზე პასუხებს: https://www.facebook.com/groups/matematikaonedge 

 

რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ეს კურსი, რომელსაც ერთხელ შეიძენთ, მუდმივად თქვენს განკარგულებაშია. შეგიძლიათ მომავალში მოუბრუნდეთ მასალებს და აღიდგინოთ ან გადაიმეოროთ ყველა მნიშვნელოვანი საკითხი.

ლექცია 1: ნატურალური, მთელი, რაციონალური და ირაციონალური რიცხვები

 • ნატურალური რიცხვები

 • მთელი რიცხვები

 • რაციონალური რიცხვები

 • ირაციონალური რიცხვები

 • წილადები


ლექცია 2: სიმრავლეები

 • სიმრავლეების გაერთიანება

 • სიმრავლეების თანაკვეთა

 • სიმრავლეების გამოკლება


ლექცია 3: პროცენტები

 • რიცხვის პროცენტილექცია 4: ფუნქცია და ფუნქციის გრაფიკი

 • რა არის ფუნქცია

 • როგორ ავაგოთ ფუნქციის გრაფიკი


ლექცია 5: განტოლება, უტოლობა და მათი სისტემები

 • განტოლება

 • უტულობა

 • განტოლებათა სისტემა

 • უტოლობის სისტემა


ლექცია 6: წრფივი ფუნქცია

 • წრფივი ფუნქცია

 • წრფივი ფუქნციის გრაფიკი


ლექცია 7: კვადრატული ფუნქცია

 • კვადრატული ფუნქცია

 • კვადრატული ფუქნციის გრაფიკი


ლექცია 8: რაციონალური, ირაციონალური, მოდულის შემცველი განტოლებები და უტოლობები

 • რაციონალური განტოლებები

 • ირაციონალური განტოლებები

 • მოდულის შემცველი განტოლებები

 • მოდულის შემცველი უტოლობები


ლექცია 9: რიცხვითი მიმდევრობები

 • რიცხვითი მიმდევრობა


ლექცია 10: ტრიგონომეტრია

 • ტრიგონომეტრია


ლექცია 11: მაჩვენებლიანი და ლოგარითმული ფუნქციები

 • მაჩვენებლიანი ფუნქციები

 • ლოგარითმული ფუნქციები


ლექცია 12: კომბინატორიკა და ალბათობა თეორია

 • კომბინატორიკა

 • ალბათობის თეორია


ლექცია 13: მონაცემთა ანალიზი

 • მოდა

 • მედიანა

 • სტანდარტული გადახრა


ლექცია 14: ტექსტური ამოცანები

 • ტექსტური ამოცანები

 • კურსის წარდგენა

  წარმოგიდგენთ ალგებრის კურსს მათემატიკის ლექციების სერიიდან

250.00 ₾