Excelə giriş

Bizi Facebookdan tapın: www.facebook.com/groups/excelaz/


Kurs kimin üçündür:

 • Excel-in əsas xüsusiyyətlərini bilən və Excel-in daha inkişaf etmiş xüsusiyyətlərini araşdırması lazım olanlar üçün

 • Məlumat modelini əsas səviyyədə necə istifadə edəcəyini bilənlər üçün və biliklərini dərinləşdirmək istəyənlər üçün praktik nümunələr və metadlar..

 • Hər gün Excel istifadə edənlər və prosesi avtomatlaşdırmaq istəyənlər üçün də (yorucu və vaxt aparan işlərin asanlaşdırılması)

 

Tələblər:

 • Excel-dən necə istifadə edəcəyinizi bilirsinizmi? Veb saytımızda Excel kursuna keçməyiniz tövsiyə olunur: https://oned.ge/

 • Xüsusilə, Excel-də Cədvəlin nə olduğunu bilməlisiniz və Pivot Cədvəlindən istifadə etməyi bacarmalısınız.

 

Nə təklif edirik:

 • Excel-də uzun illər praktiki təcrübəyə malik ixtisaslı təlimçilər.

 • İstədiyiniz zaman məhdudlaşdırmadan izləyə biləcəyiniz 4 saatdan çox video mühazirələr.

 • Yalnız Azərbaycan dilində kurs üçün hazırlanmış oxu materialı.

 • Kurs ərzində işləyəcəyiniz praktiki məşq sənədləri.

 • Tapşırıqları yazmalı olduğunuz sertifikat və son tapşırıq.

 

Ən əsası, bir dəfə satın aldığınız bu kurs daim sizin ixtiyarınızdadır. Gələcəkdə materiallara qayıda və bütün vacib məsələləri bərpa edə və ya təkrarlaya bilərsiniz.


Syllabus


Mühazirə 1: Excel-ə giriş

 • Excel interfeys Faylını və səhifə rəhbərliyini fərdiləşdirmək

 • Qısa yollardan istifadə

 • Düsturun yazılma prinsipləri

 • Cədvəl daxil etmək və formatlamaq

 • Məlumatları müxtəlif meyarlar və ya əvvəlcədən tərtib olunmuş meyarlara görə sıralamaq

 • Nömrənin filtrlənməsi

 • Tarixin filtrlənməsi

 • Rəng filtrlənməsi

 • Advance Filter və onun müxtəlif istifadələri


 Mühazirə 2: Məntiqi funksiyalar

 • Excel-də məntiqi əlaqələr

 • Mütləq və nisbi ünvan

 • Fərqli vəziyyətlərdə məntiq funksiyalarından istifadə (IF və quraşdırılmış IF, IFS, AND, OR, onların birləşmələri)

 • Əsas Excel funksiyaları (SUMIFS, AVERAGEIFS, COUNTIFS, SUMPRODUCT)


 Mühazirə 3: Dinamik cədvəllər

 • Dinamik cədvəllərin iş prinsipi

 • Dinamik pivot cədvəlləri daxil etmək

 • Dinamik cədvəl sahələrini düzgün seçmək

 • Dinamik cədvəllərdən istifadə edərək qruplaşdırma

 • Dinamik cədvəllərdə tarixlərlə işləmək

 • Funksiyadan istifadə edərək dəyərləri ümumiləşdirmək

 • Slicer

 • Timeline (Zaman çizelgesi)

 • Məlumat yeniləməsi

 • Dinamik Diaqram (Pivot Qrafik)

 • Dinamik qrafik, vizual seçim


Mühazirə 4: Mətn, zaman və tarix funksiyaları


Mətn funksiyaları

 • Məlumatların təmizlənməsi və məlumatlarla işləyərkən böyük səhvlər

 • Mətn funksiyaları və onların birləşmələrindən istifadə (Textjoin, &, CONCATENATE, TRIM (mətn), CLEAN (mətn), LEN (mətn), SAĞ (mətn, num_chars), MID (text, start_num, num_char), LEFT (text, num_chars) )

 • Mətnin bölünməsinin və birləşməsinin müxtəlif yolları

 • Sütun yazmaq üçün mətndən istifadə edin

 • Dinamik cədvəllərlə işləmək üçün funksiyalardan istifadə edərək məlumatın hazırlanması


Saat və tarix funksiyaları

 • Excel vaxtı ilə işləmə prinsipi

 • Excel-də vaxtla işləməklə əlaqəli əsas səhvlər

 • Fərqli formatlarda vaxt formatlamasını dəyişdirin (Amerika, Azərbaycan...)

 • Fərqli vəziyyətlərdə zaman funksiyalarından və onların birləşmələrindən istifadə (TARİX, GÜN, GÜNLƏR,, AY, NETWORKDAYS.INTL, İNDİ, BUGÜN, HƏFTƏNİN  GÜNÜ, İŞ GÜNÜNÜN, İLİ, İLLİK, BUGÜN)


Mühazirə 5: Axtarış və yönləndirmə funksiyaları

 • Excel-də axtarış və istiqamətləndirmə işinin prinsipləri

 • Bir axtarış meyarı ilə axtarış funksiyaları (Vlookup, Hlookup, sərt və qeyri-ciddi bərabərlik halları və xüsusiyyətləri)

 • Excel elektron cədvəlində iki və ya daha çox meyarla axtarış (İndeks, Match, Xlookup, Sumproduct, funksiya birləşmələri)

 • Offset, İndirect

 • Axtarış və yönləndirmə funksiyalarının praktik tətbiqləri

 • İki cədvəlin müqayisəsi

 

Mühazirə 6: Məlumatların görsəlləşdirilməsi

 • Məlumat növünə görə bir qrafik formasının seçilməsi

 • Cədvəl daxil etmək

 • Onların dizaynını idarə etmək

 • Kombinə edilmiş qrafiklərin yaradılması

 • Bir şablon yaratmaq və dizaynı formatlaşdırmaq üçün asan yollar


250.00 ₾