ყველაზე ღარიბი ქვეყანა მსოფლიოში: ბურუნდი

ავტორი: Rezo Beradze

ბურუნდი მსოფლიოში ყველაზე ღარიბ ქვეყნადაა მიჩნეული. მსოფლიო ბანკის მონაცემებით, 2021 წელს ბურუნდიში მცხოვრები ერთი ადამიანის საშუალო შემოსავალი (მთლიანი შიდა პროდუქტი ერთ სულზე) შეადგენდა წელიწადში 237 დოლარს. რაც ნიშნავს რომ დღეში 65 ცენტად უწევს ერთ საშუალო ბურუნდში მცხოვრებ ადამიანს თავის გადარჩენა.

ვიდეოში ნახავთ ბურუნდიში მცხოვრები ადამიანების ყოფას არსებობის ზღვარზე.