პრეზენტაციის Morph ტრანზიცია Powerpoint-ში

ავტორი: OnEd

ახალი Powerpoint-ში ბევრი სიახლეა, მათ შორის ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეულია Morph ტრანზიციის ახალი შესაძლებლობები.