ელენე ტეტოშვილი

ელენე ტეტოშვილი

მხატვარი

აქვს ხატვის სწავლების მრავალწლიანი გამოცდილება, მათ შორის, დამწყებ მხატვრებთან და ბავშვებთან მუშაობის.

ელენე ტეტოშვილი