დავით ჯავახიშვილი

დავით ჯავახიშვილი

დავით ჯავახიშვილი არის ეკონომისტი და მონაცემთა მეცნიერი. 

მისი ინტერესთა სფეროებია ეკონომეტრიკა, პროგრამირება და მანქანური სწავლება.

დავითი არის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის სკოლოს ბაკალავრი. იგი არის ონლაინ განათლების ცენტრის ტრენერი და აქვს საოფისე პროგრამების, მათ შორის ექსელისა და მონაცემების დამუშავების სწავლების მრავალწლიანი გამოცდილება.

დავით ჯავახიშვილი