მარიამ ხოხონიშვილი

მარიამ ხოხონიშვილი

მარიამ ხოხონიშვილმა დაასრულა თავისუფალი უნივერსიტეტის საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტი, ევროპული კონცენტრაციით, ფრანგული ენის მიმართულებით. სამაგისტრო საფეხურზე მარიამი სწავლობდა გამოყენებით ენათმეცნიერებას, ჯერ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში, ხოლო შემდეგ საფრანგეთში, პოლ-ვალერი მონპელიე-3-ის უნივერსიტეტში.

მარიამს აქვს ფრანგული ენის სწავლების ოთხწლიანი გამოცდილება. ამჟამად არის კომპიუტერული ლინგვისტი “ბავშვთა განვითარების ინსტიტუტში” და ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში “აკადემიური მუშაობის ტექნიკების” მოწვეული ლექტორი.

მარიამ ხოხონიშვილი