ეთო ლობჟანიძე

ეთო ლობჟანიძე

ეთო ლობჟანიძეს აქვს მომხმარებლებთან მომსახურების სფეროში 15 წლიანი გამოცდილება. 12 წლის მანძილზე ხელმძღვანელობდა მომხმარებელთა მომსახურების მიმართულებას. ჩართული არის მომხმარებლის  კმაყოფილების კვლევაში და საუკეთესო სერვისის სტრატეგიის შექმნაში. დამატებით მიღებული აქვს ცოდნა კომუნიკაციის ფსიქოლოგიის და ინტერპერსონალური ურთიერთობების მიმართულებით, ასევე, ქოუჩინგის და ფსიქოლოგიის მიმართულებით.

ეთო ლობჟანიძე